مقصر کی بود؟

امشب عجیب تر از همیشه دلم برات تنگ شده..... 

برای گذشته ها!  (قبل از زمانی که... )

برای حرفهات ...نگاهت ... احساست ... بودنت....

کاش اون دوستیه قشنگو صمیمیمون تحت هیـــــــچ شرایطی خراب نمی شد 

.

.

.

منم و اشکهامو هق هق گریه هام

چشمهام درد گرفتن... لحظه های خوبی نیست

 

 

پنجشنبه 1:30 شب

 

 

/ 6 نظر / 28 بازدید
علیرضا

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی ! خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـام … تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت : دوستت دارمــ خاص ترین مخـاطب خـاص دنیـا ! . . . انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم تنها یک جمله! هنوزم دوستت دارم . . . امروز یه کار ضرورى دارم و اون دوست داشتن توئه … دیروز هم همینطور بود فردا هم همینطوره ! . . . بگو دوستت دارم … شهیدم کن … مالیات ندارد این گلوله ای که از دهانه لبهایِ تو شلیک می شود ! . . . هی تو کمی نزدیکتر بیا ، اما چیزی نگو بگذار فقط ، بگذار چشمهایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد . VALENTAIN MOOOBARAAAAK DOSTAN

........

علیرضا

حرفهای زیادی داری سکوت علامت چیست نمیدانم علامت رضایت است یا همان جواب ابلهان خاموشی است معنی جدیدی به سکوت داده ای سکوتت را میفهمم یعنی انتظار

Amirhosein

انسان عزیزشوفراموش نمیکنه، بلکه به ندیدنش عادت میکنه؛ تقدیم به کسی که عادت به ندیدنش مثل فراموش کردنش غیر ممکنه... ******************************************* سلام دوست گلم از مسافرت برگشتم و منتظر حضورت هستم.

Amirhosein

هروقت حس کردی فاصله ها مارا از هم دور کرده اند به یاد خاطره های با شکوهمان بیفت. باورکن فاصله ها هیچ وقت حریف خاطره ها نمیشوند...[گل]