دوسال دیگه از زندگیم اینچنین گذشت...

همه چیز به هم می پیچد تا مثل ریسمانی تو را به جلو بکشد و از تو درست همانی را بسازد که نمی خواهی...

غم.ن: دلم به اندازه تموم دنیا گرفته ... مگه یه آدم چقدر ظرفیت غم می تونه داشته باشه؟؟؟؟؟؟ خستم خیلیییی

خدایا کاش می فهمیدی

 

/ 0 نظر / 33 بازدید